Projeyên Avesta’yê

(1)   Gāthā’yên Zarathuštra   (480 rupel   –   1  cîld)
(2)   Avesta’ya Orîjînal   (2.000 r.   –   3  cîld)
(3)   Avesta’ya Bi Elfebeya Avesta’yê   (1.800 r.   –   3  cîld)
(4)   Avesta – Trenslîteresiyon   (1.600 r.   –   3  cîld)
(5)   Avesta û Zarok   (45  cîld)  [ Jibo zarokên 1 heta 16 salî ]
(6)   Çapkirina hemî pirtukên Avesta’yê, bi tevî lîteretura Pehlevî   (li dor 200 cîldan   –   dê her salê 3-5 cîld werin çap kirin)
(7)   Avesta  –  Vergerra Bi Kurdî   (3.500 r.   –   7  cîld)   [ bi elfebeya Avesta’yê ]
(8)   Avesta  –  Vergerra Bi Kurdî   (3.500 r. –   7  cîld)   [ bi trenslîteresiyona Latînî ]
(9)   Şîroveya (Proto-)Gāthā’yan   (1.000 r.   –   1  cîld)
(10)   Şîroveya (Proto-)Avesta’yê   (20.000 r.   –   40  cîld)
(11)   Ferhenga Zmanê Avestî   (1  cîld)
(12)   Gramera Zmanê Avestî   (1  cîld)