Projeyên Komeleyên Manthra’yî

(1)   Dê komeleyên civakî yên Manthra’yî werin ava kirin.
(2)   Dê ev komele ligorî uslubên xwa yên dîrokî yên di Manthra’yiyê da werin bi rê va birin.
(3)   Di bin sîvana van komeleyan da dê hemî beşên din yên civakî yek bi yek werin ava kirin (wm.: Beşa zarokan, beşa hunerê, beşa muzîkê, beşa xwarinan, beşa arşîvê, beşa ayînî …).